7224 - VOETSTAPPEN

€ 1,95

Enkele kaart

Met kraft envelop (formaat 110 x 156 mm)

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij!

We liepen saam het leven door
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer' liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen 'Heer, waarom dan toch?
Juist toen 'k U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van mijn pad...

'De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen.'