Uitverkocht

8235 - Wenskaart -Belijdenis - Gedicht

€ 2,50

Wenskaart Belijdenis

God zegene je!

Vandaag heb je beleden in Gods woning,
dat je Hem zoeken zal met al je kracht.
Je hebt beloofd met geestelijke wapens
de strijd te voeren tegen 's bozen macht.

Je hebt Gods Woord beleden als de waarheid,
het enig en het onvergank'lijk goed.
Je hebt beloofd, de Heer' te zullen volgen
door eer en oneer, voor- en tegenspoed.

God in de hemel heeft je "ja" vernomen,
maar Hij weet ook, hoe machteloos wij staan,
dat wij in de verleiding en verzoeking
de boze macht niet kunnen wederstaan.

Maar 't in oprechtheid uitgesproken jawoord
hoort Hij in liefd' en welgevallen aan.
Al is het, dat Hij weet, dat wij als mensen
zonder Zijn hulp niet verder kunnen gaan.

God zegene je in je verdere leven.
En mocht je aan het einde van de baan
als Zijn kind, dat in 't geloof volhardde,
het hemels Vaderhuis dan binnengaan.

Tekst: F. van der Schoot - van Dam
Uit: Licht en Schaduw
Uitgave: Uitgeverij De Banier